Navigace

Obsah

MAP SO ORP Náchod

 

O PROJEKTU

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Náchod

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000306

Doba realizace: 1. 2. 2016 – 30. 11. 2017

Žadatel: MAS Mezi Úpou a Metují,  z.s.

Partner žadatele a zpracovatel MAP Náchod: MAS Stolové hory, z. s.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Program: Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

Výzva: Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Anotace projektu: Nominovaní zástupci škol předškolního a školního vzdělávání ze vzniklého funkčního partnerství budou společně na plánovaných setkáních vytvářet místní akční plán, který je součástí tzv. akce KLIMA a je primárně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Stanovené priority ve vzdělávání budou realizovány v další fázi MAP+ a budou reagovat na skutečné potřeby všech zúčastněných stran a jejich podněty.

Do projektu byly zapojeny všechny MŠ a ZŠ v ORP Náchod, tedy 66 škol.

Všechny informace a aktuality k tomuto MAPu naleznete zde : http://www.mas-stolovehory.cz/map-v-orp-nachod

 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

MAP je plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Jeho cílem je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území.

Hlavním přínosem realizace místních akčních plánů je vybudování udržitelného systém komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání v zejména v místních MŠ a ZŠ, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

MAP je významným podkladem pro vyhlašování výzev OP VVV, IROP anebo OPŽ, bez něhož nebudou moci školy čerpat finance z Evropské unie v období operačních programů 2014-2020.