Navigace

Obsah

eu

 

 

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují se představuje

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 39 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko. 

 

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec a Jaroměř.

 

MAS Mezi Úpou a Metují také zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání (tzv. MAP) na Jaroměřsku.  V současnosti realizuje jeho pokračování tzv. MAPII. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti podpory pedagogů, spolupráce asistentů pedagoga a peadogogů, podporu slopupráce škol s dalšími subjekty a odborníky.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jaroměř. zde ke stažení

 

 

msmt

kraj

ČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V ROCE 2020 BYLA PODPOŘENA Z GRANTU KHK KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

21.07.2020

3. výzva MAS PRV

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 3. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Detail Novinky

18.05.2020

Valná hromada MAS

Programový výbor „Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s.“ Vás srdečně zve na první Valnou hromadu v roce 2020 Penzion OLGA v České Skalici Ve středu 17. června 2020 od 17:00 hodin

Detail Novinky

30.04.2020

13. Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Bezpečná doprava III

MAS vyhlašuje 13. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Bezpečná doprava III“

Detail Novinky

19.03.2020

Mimořádná opatření

Osobní konzultace v kanceláři MAS zrušeny

Detail Novinky

13.03.2020

7. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

Běh babiččiným údolím je bohužel z nařízení vlády ZRUŠEN!!!

Detail Novinky