Navigace

Obsah

irop

Programový rámec IROP

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO IROP, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje:


MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje na období 2014-2020

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava.

“VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 oznamuje vyhlášení 4. výzvy s názvem

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání “

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 oznamuje vyhlášení 3. výzvy

s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 oznamuje vyhlášení 2. výzvy

s názvem

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání “

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MAS mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádoszí o podporu z integrovaného regionálního operačního programu s názvem: 

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Podpora sociálního začleňování“

 

 

 • SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

k 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem „Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – MAS Mezi Úpou a Metují - Podpora sociálního začleňování“

 

 • SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

  více info zde
 • OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

  více info zde
 • PŘÍLOHA Č. 3   1. VÝZVY „MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ – IROP – KOMUNITNÍ CENTRA“

  více info zde
 • PŘÍLOHA Č.2   1. VÝZVY Kritéria věcného hodnocenÍ

  více info zde
 • PŘÍLOHA Č.1   1. VÝZVY Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

  více info zde
 • Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
 • Kontrolní list pro věcné hodnocení
 • Zápis z jednání programového výboru
 • Zápis z programového výboru - Komunitní centrum Vysokov