Navigace

Obsah

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)

MAS Mezi Úpou a Metují realizuje dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání na Jaroměřsku. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území, například školami, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání na Jaroměřsku.

Tato spolupráce povede k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
  • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Projekt je realizován od února 2016 do prosince 2017.

Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP na Jaroměřsku například formou účasti v pracovních skupinách, neváhejte nás kontaktovat na mojzis@proobce.com nebo darina.bartovamas@gmail.com.

Více informací o jednotlivých etapách projektu MAP se dočtete ve věstnících MAP níže.