Navigace

Obsah

logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP III pro ORP Jaroměř

MAS Mezi Úpou a Metují realizuje téměř dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání III pro ORP Jaroměř. Tento projekt je zaměřen akční plánování v území pro rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání, spolupráci mezi aktéry s cílem rozvoje kvality vzdělávání.

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, místní akční plán obsahuje také data a analýzy ovlivňující území.

Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území, školami, pedagogy, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání na Jaroměřsku.

Tato spolupráce povede k:

 • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka.
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole.
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

 

Projekt je realizován od 1. února 2022 do 20. listopadu 2023.

Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAPIII na Jaroměřsku například formou účasti v pracovních skupinách, neváhejte nás kontaktovat darina.bartovamas@gmail.com.

Místní akční plán si stanovil priority:  

 • podpora pedagogů v jejich profesním rozvoji
 • podpora vedení škol ve strategickém plánování 
 • podpora předškolního vzdělávání
 • podpora matematické a čtenářské gramotnosti

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Jaroměř - materiál projektu MAPII

 

Řídící výbor projektu MAPIII schválil zřízení 5 pracovních skupin a platformy pro rodiče.

 • pracovní skupina čtenářská gramotnost
 • pracovní skupina matematická gramotnost
 • pracovní skupina finance
 • pracovní skupina pro rovné příležitosti
 • pracovní skupina pro rozvoj předškolního vzdělávání
 • pracovní skupina pro komunikaci s rodiči

 


Novinky ze světa vzdělávání pro učitele i rodiče

můžete sledovat také na Facebooku, kam Vám přinášíme zajímavé informace o seminářích, přednáškách, aktuality z oblasti vzdělávání a rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Sledujte trendy ve vzdělávání.

____________________________________________________________________________________________________________________

Místní lídři 

V rámci místního akčního plánování podporujeme také lídry ve vzdělávání, kteří jsou inspirací pro žáky i kolegy. Přinášejí nové metody, vedou ostatní k rozvoji.

Seznam pedagogických lídrů ZDE. 

 

Stránka

 • 1