Navigace

Obsah

logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP II

MAS Mezi Úpou a Metují zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání na Jaroměřsku, na který naváže jeho pokračováním do ledna 2022. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán si stanovil realizační priority:  

  • podpora pedogogů v jejich profesním rozvoji
  • podpora vedení škol ve strategickém plánování 
  • podpora předškolního vzdělávání
  • podpora místně zakotveného učení
  • podpora kompetencí pro demokratickou kulturu
  • podpora matematické a čtenářské gramotnosti

Místní akční plán na území ORP Jaroměř - materiál projektu 2016 - 2017

 


Novinky ze světa vzdělávání pro učitele i rodiče

můžete sledovat také na Facebooku, kam Vám přinášíme zajímavé informace o seminářích, přednáškách, aktuality z oblasti vzdělávání a rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Sledujte trendy ve vzdělávání.

Novinky v projektu MAPII

Proběhla konference Učení pro život v Broumově 2019 - článek ZDE

Projekt MAP pokračuje - celý článek ZDE

Festival předškolního vzdělávání Učíme se, rosteme, žijeme s dětmi - celý článek ZDE

Učitelé na Jaroměřsku vedou žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti - celý článek ZDE

Veletrh Úspěch pro každého žáka - celý článek ZDE

Nakopni svou školu 2019 - inspirace pro MAP - celý článek ZDE

 


Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit projektu MAP II:

 

Kritické myšlení a práce s textem - dvoudenní kurz

Lektorka: Nina Růtová – expertka na kritické myšlení, autorka mnoha výukových materiálů, jejími kurzy prošlo mnoho učitelů z celé republiky.  Metody kritického myšlení jsou použitelné ve všech předmětech a dávají základ myšlení jako takovému. Tento seminář bude zaměřen na metody tvůrčího psaní u dětí v ZŠ a mediální výchovu.

Termín: pátek a sobota 20. a 21. března 2020

Přihlášení možné ZDE

Pozvánka ZDE

 

Dále nabízíme konzultaci se speciálním pedagogem, mentorem, supervizorem,  lektorem práce s dětmi s SVP či s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.

Pokud byste u Vás ve škole chtěli zorganizovat setkání žáků s autorkou a historičkou Klárou Smolíkovou a také komiksovou výstavou z kni Kláry Smolíkové, neváhejte nás kontaktovat. Odkazy na práci Kláry Smolíkové.

 

Připravujeme také podpůrnou skupinu pro pedagogy

Společné sdílení přístupů k různým situacím ve třídě, náročným žákům či rodičům se záměrem snížit stres učitelů při každodenní práci, inspirovat se a povzbudit se.

V případě zájmu se přihlaste zde.

 

 


Pracovní skupina Finance:

bude zpracovávat přehled finančních zdrojů pro organizace zabývající vzděláváním, ať jste v obraze:

Možnosti dalších zdrojů pro vzdělávací instiutuce:

Přehled aktuálních dotačních možností ke stažení zde, aktualizováno 19. 3. 2019

Přehled aktuálních dotačních možností pro vzdělávací instituce, aktualizováno 5. 4.2019

Přehled aktuálních finanční možností, aktualizováno leden 2020 

Přehled aktuálních finanční možností, aktualizováno únor 2020

 


Pracovní skupina Předškolní vzdělávání:

srdečně zveme všechny zástupce organizací zabývající se předškolním vzděláváním, které bude probíhat 14. ledna 2020 v MŠ Lužická,  Jaroměř od 13:30 hodin.

 


Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj čtenářství, práci s textem, kritické myšlení.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 14. února 2020 od 13 hodin v ZŠ Jaroměři - Josefově.


Pracovní skupina Matematická gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj logického myšlení, aplikaci matematických dovedností v praxi, jiných předmětech.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 20. ledna 2020 od 14 hodin v KORADU Jaroměři.


Pracovní skupina Ohrožené dítě

je určená pro výchovné poradce, preventisty a třídní učitele. V rámci této pracovní skupiny bude docházet o sdílené zkušeností mezi školami, plánování vzdělávání pro rodiče i pedagogy a bude sloužit tvorbě Manuálu pro učitele v oblasti spolupráce s dalšími podpůrnými organizacemi a odborníky. Neváhejte se přidat!

Další setkání proběhne v Milíčově domě s vedoucí sociálního odboru. Adresář podpůrných organizací je hotov a přibude metodika pro záškoláctví, na ní pracujeme.

 


Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP na Jaroměřsku například spolupráce v pracovních skupinách, náměty na další vzdělávání rodičů i peadogoů, neváhejte nás kontaktovat na mapjaromersko@gmail.com.

Hledáme odborníky, učitelé i rodiče!

Uskutečněné semináře v roce 2019:

Spolupráce školy a rodiny pro učitele a rodiče

lektorka: Dr. Lidmila Pekařová

termín:  čtvrtek 21. listopadu 2019 – pro rodiče a učitele 1. stupně -  16 – 19 hodin

čtvrtek 12. prosince 2019 - pro rodiče a učitele 2. stupně  -  16 – 19 hodin

Kde: Městské divadlo v Jaroměři

Přihláška ZDE

 

Kritické myšlení a práce s textem - čtyřdenní kurz

Lektorka: Nina Růtová – expertka na kritické myšlení, autorka mnoha výukových materiálů, jejími kurzy prošlo mnoho učitelů z celé republiky.  Metody kritického myšlení jsou použitelné ve všech předmětech a dávají základ myšlení jako takovému.

Termín: pátek a sobota 18. a 19. října 2019

pátek a sobota 29. a 30. listopadu 2019

Přihláška ZDE

 

Inspirace do hodin - předvánoční geometrie

termín: čtvrtek 28. listopadu 2019 od 14 - 16:30 hodin

lektorka: RNDr. Marií Kupčákovou, Ph.D. - matematička, vysokoškolská učitelka UHK

kde: ZŠ Na Ostrově, Jaroměř

Přihláška ZDE

 

Tvorba individuální vzdělávacího plánu

termín: 11. září 2019 od 11 -  17 hodin

certifikovaný seminář na téma aktuality v IVP - zkušenosti a praxe ve společném vzdělávání

lektorka EDUPRAXE Brno: Mgr. Lenka Ondráčková

 

"Učení pro život - Co to znamená učit (se) spolu?"  

inspirativní dvoudenní konference pro učitele a vedení škol

termín: čtvrtek a pátek 19. až 20. září 2019 v konferenčním centru - Klášter Broumov

 

Hodnotové vzdělávání

30. 8. a 2. září 2019 - možnost zkusit si práci s učebnicemi My jsme svět 

 

Vyučování a hodnocení žáků ve společném vzdělávání 

termín: čtvrtek 28. února 2019 od 12 - 18 hodin

certifikovaný seminář na téma inkluze v praxi - zkušenosti a praxe ve společném vzdělávání

lektorka EDUPRAXE Brno: Mgr. Lenka Ondráčková

 

Aktivity PRO ZLEPŠENÍ VZTAHU VE TŘÍDĚ - pro třídní učitele

termín: úterý 9. dubna 2019 od 14 - 17 hodin - úvodní seminář, děhem dubna náslech v třídnické hodině a 9. května 2019 od 14 - 17 hodin - závěrečný seminář - reflexe pozorovaného

lektor: Mgr. Jakub Drbohlav - preventista a pedagog zážitkové pedagogiky

Seminář vás seznámí s metodou zážitkové pedagogiky a práce se zpětnou vazbou jako prostředkem pro práci se zdravým klimatem třídy. 

I. část semináře představuje základní teorie práce s metodou zážitkové pedagogiky. Seznámíte se, jak s touto metodou pracovat a kdy je vhodné ji používat. Získáte baterii aktivit, které lze prakticky v třídnických hodinách využívat. 

II. část probíhá v podobě náhledu na program s třídním kolektivem. Budete mít možnost navštívit ZŠ Josefov a účastnit se v roli pozorovatele programu pro třídní kolektivy. Tato část vám představí zážitkovou pedagogiku jako nástroj k diagnostice třídního kolektivu. cca 2 hodiny

III. část se bude věnovat rozboru nahlíženého programu a práci s cílenou zpětnou vazbou. Zde budeme hledat cesty, jak se společně s dětmi za prožitými aktivitami ohlížet.

 

Čtenářská dílna jinak 

termín: čtvrtek 25. dubna 2019 od 14 - 16 hodin

lektorka Mgr. Jana Stejskalová - učitelka, mentorka, lektorka, odbornice rozvoj čtenářství

kde: ZŠ Josefov, Vodárenská 370, Jaroměř - Josefov

Vést děti ke čtenářství má mnoho podob, přijďte na další setkání s lektorkou a zažijte opět čtenářskou dílnu jinak

 

Finské vzdělávání pro vedení škol

termín: pátek 26. dubna - 9:30 – 15:30 hodin a 7. června 2019 od 9:30 - 15:30 hodin

lektorka: Susanna Backman – učitelka, ředitelka několika škol v oblasti Tampere ve Finsku, odbornice na vzdělávání - téma leadership, spolupráce s rodiči, spolupráce učitelů, vzdělávání založené na fenomenech.

kde: bude upřesněno přihlášeným (Jaroměř)

 

Práce s chybou – důležité téma pro všechny učitele, základní krok k formativnímu hodnocení a sebereflexe žáků

lektorka: Mgr. Jana Stejskalová - lektorka JOB Inovace

termín: středa 29.  května 2019 od 14 - 18 hodin

kde: učebna Městského divadla v Jaroměři

 

Rodinné konference - pomocný nástroj pro školu i OSPOD a burza podpůrných organizací pro školu

pro třídní učitele, preventisty a výchovné poradce

Mgr. Gabriela Pavlíková z organizace AMALTHEA, koordinátorka rodinných konferencí

termín: pátek 17. května 2019 od 9 – 14:30 (9 - 12:30 rodinné konference a od 13 - 14:30 burza organizací)

kde: Diakonie ČCEMilíčův dům Jaroměř, Havlíčkova 14, Jaroměř

 

Efektivní komunikace aneb 4 dohody v praxi

termíny: pondělí 21. ledna, středa 30. ledna a čtvrtek 7. února od 14 - 17 hodin

místo kurzu: učebna Městského divadla v Jaroměři, Dukelských hrdinů 240

lektor akouč: David Kalivoda

 

Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga a spolupracující pedagogy s asistentem

sejdeme se opět v pondělí 28. ledna od 14 - 16 hodin

provází lektorka: Mgr. Martina Habrová, speciální pedagožka, učitelka matematiky, terapeutka, společně se můžete podívat na situace ve třídě jinak s podporou kolegů.

kde: učebna Městského divadla v Jaroměři 

 

Inspirace do hodin geometrie

termín: čtvrtek 21. února 2019 od 14 - 17 hodin

lektorka: RNDr. Marií Kupčákovou, Ph.D. - matematička, vysokoškolská učitelka UHK

kde: ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř

 

Dítě s poruchou citového pouta 

termín: úterý 26. března 2019 od 15 - 18 hodin

lektorka Mgr. Vladimíra Nahodilová a Bc. Tereza Kocurová odbornice na poruchu attachmentu, kterých ve školách přibývá, přijďte se dovědět více.

kde: ZŠ Dolany, Dolany 84 (hned u hlavní silnice)

Stránka

  • 1