Navigace

Obsah

zamestnanost

Programový rámec OPZ

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO OPZ, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje:


MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlašuje dne 24. 9. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Mezi Úpou a Metují –

Sociální služby a sociální začleňování II.

Cílem výzvy je přispět k sociálnímu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Výzva se též zaměřuje na sociálně vyloučené lokality, kde budou podporovány programy prevence sociálně patologických jevů a kriminality, vč. ochrany veřejného pořádku s podporou osvěty.

Finanční příspěvek můžete získat např. na odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podporu samostatného bydlení, osobní asistenci či odlehčovací služby.

Podporovány budou dále i programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako např. programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, programy prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky jakož i pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách, gamblingu a PC hrách a další.

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 7 003 957,50 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč, maximální 7 003 957,50 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení mohou získat 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 24. 9. 2019 od 20:00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 6. 12. 2019 ve 12.00 hodin. Konzultace k dané výzvě poskytne Michaela Lelková, michaela.lelkova@centrum.cz, +420 607 868 580.

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlašuje dne 24. 4. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Mezi Úpou a Metují –

Prorodinná opatření III.

 

Cílem výzvy je rozšířit nabídku cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a na zvýšení zaměstnanosti pečujících osob v oblasti MAS mezi Úpou a Metují.

V rámci výzvy budou podporovány zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení péče o děti (družin a klubů), jakož i příměstských táborů.

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 630 480 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení obdrží 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ samy hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 24. 4. 2019 od 16:00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 28. 6. 2019 ve 12 hodin. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Michaela Lelková, michaela.lelkova@centrum.cz nebo Zdeňka Hovorková, hovorkova@masmum.cz.

 

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlašuje dne 17. 9. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Mezi Úpou a Metují –

Sociální služby a sociální začleňování

I. Cílem výzvy je přispět k sociálnímu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Výzva se též zaměřuje na sociálně vyloučené lokality, kde budou podporovány programy prevence sociálně patologických jevů a kriminality, vč. ochrany veřejného pořádku s podporou osvěty.

Finanční příspěvek můžete získat např. na odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podporu samostatného bydlení, osobní asistenci či odlehčovací služby.

Podporovány budou dále i programy a činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako např. programy prevence a řešení problémů především v sociálně vyloučených lokalitách, podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí, programy prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním a jejich rodinné příslušníky jakož i pro osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách, gamblingu a PC hrách a další.

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 3 500 000 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč, maximální 3 500 000 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení mohou získat 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 17. 9. 2018 od 13:00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 23. 11. 2018 ve 12.00 hodin. Seminář pro žadatele proběhne dne 26. 9. 2018 od 10 hod. v kanceláři MAS, Třída T.G. Masaryka 119, 552 03 Česká Skalice. Konzultace k dané výzvě poskytne Zdeňka Hovorková, hovorkova@masmum.cz, +420 606 636 640 nebo Michaela Lelková, michaela.lelkova@centrum.cz, +420 607 868 580.

 

 

 

 

 

 

 


 

Vyhlášená 2. výzva na PRORODINNÁ OPATŘENÍ

 

MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlásila dne 6. 8. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Mezi Úpou a Metují – Prorodinná opatření II. Cílem výzvy je rozšířit nabídku cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a na zvýšení zaměstnanosti pečujících osob v oblasti MAS mezi Úpou a Metují.

V rámci výzvy budou podporovány zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení péče o děti (družin a klubů), jakož i příměstských táborů.

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 500 000 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení obdrží 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ samy hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 6. 8. 2018 od 12:00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 24. 9. 2018 ve 12 hodin. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Zdeňka Hovorková, hovorkova@masmum.cz nebo Michaela Lelková, michaela.lelkova@centrum.cz.

 

Výzva a přílohy:

 

Důležité dokumenty:

 

Seminář pro žadatele a příjemce OPZ Prorodinná opatření:

 

Hodnotící tabulky

 

Zápis z jednání hodnotící komise Prorodiná opatření II.

 

Zápis z jednání programového výboru

 


vyzva

Vyhlášená 1. výzva na PRORODINNÁ OPATŘENÍ

26. 3. 2018

 

MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlásila dne 26. 3. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Mezi Úpou a Metují – Prorodinná opatření I. Cílem výzvy je rozšířit nabídku cenově dostupných a kvalitních služeb péče o děti v návaznosti na slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a na zvýšení zaměstnanosti pečujích osob v oblasti MAS mezi Úpou a Metují.

V rámci výzvy budou podporovány zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících zařízení péče o děti (družiny a kluby), jakož i příměstských táborů.

Žadateli mohou být obce a jejich organizace, DSO, organizace zřizované kraji, příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti a družstva, OSVČ, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, sociální partneři, školy a školská zařízení.

Celková alokace pro tuto výzvu činí 2 500 000 Kč. Minimální výše rozpočtu projektu je 400 000 Kč. Neziskové subjekty, školy a školská zařízení obdrží 100 % způsobilých výdajů projektu, obce, jejich organizace a DSO spolufinancují projekt ve výši 5 %, zatímco firmy, družstva či OSVČ samy hradí 15 % nákladů projektu. Projekty mohou trvat až 36 měsíců.

Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 26. 3. 2018 od 4:00 hodin pouze prostřednictvím elektronického formuláře IS KP14+ a bude ukončen 4. 5. 2018 ve 12 hodin. Veškeré informace (vč. možnosti konzultace) k dané výzvě poskytne Zdeňka Hovorková, hovorkova@masmum.cz. 

 

Výzva a přílohy:

 

Důležité dokumenty:

 

 

Seminář pro žadatele a příjemce OPZ Prorodinná opatření

 

Hodnotící tabulky žádostí o dotaci

 

Zápis z jednání rohodovacího orgánu

Zápis z jednání Výběrové komise