Navigace

Obsah

logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP II

MAS Mezi Úpou a Metují zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání na Jaroměřsku, na který naváže jeho pokračováním do ledna 2022. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán si stanovil realizační priority:  

  • podpora pedogogů v jejich profesním rozvoji
  • podpora vedení škol ve strategickém plánování 
  • podpora předškolního vzdělávání
  • podpora místně zakotveného učení
  • podpora kompetencí pro demokratickou kulturu
  • podpora matematické a čtenářské gramotnosti

Místní akční plán na území ORP Jaroměř - materiál projektu 2016 - 2017

 


Novinky ze světa vzdělávání pro učitele i rodiče

můžete sledovat také na Facebooku, kam Vám přinášíme zajímavé informace o seminářích, přednáškách, aktuality z oblasti vzdělávání a rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Sledujte trendy ve vzdělávání.


Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit projektu MAP II:

 

BEZPEČNOST DĚTÍ VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

Kyberšikana se může týkat i Vašeho détěte

přednáška a beseda s kpt. PhDr Ondřejem Moravčíkem z Policie ČR a mladým youtuberem Jaroslavem Plachetkou, určeno pro všechny rodiče školních dětí.

v pondělí 15. října 2018 od 18 hodin v Městském divadle v Jaroměři

Akce je určena pro širokou veřejnost. Plakát ke stažení zde.

Odkaz na událost na FB.

 

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO ASISTENTY PEDAGOGA

se uskuteční 22. října od 14 hodin - 16 hodin na ZŠ Na Ostrově, Jaroměř

průvodce setkáním vám bude: Mgr. Martina Habrová - zkušená speciální pedagožka, učitelka a terapeutka, která se podporou práce asistentl pedagoga věnuje v Praze řadu let. Cílem setkání vzájemná podpora, inspirace do práce asistentů, sdílení dobré praxe.

Přihlášení na setkání asistentů pedagoga zde

Plakát zde

 

seminář pro všechny pedagogy i rodiče

na téma Jak v klidu přežít celý školní rok

ve čtvrtek 25. října od 14 - 17 hodin

lektorka PhDr. Michaela Peterkováterapeutka a autorka knih o pozitivní psychologii, která účastníky naučí důležité praktiky proti vyhoření. 

Kde: v Městském Muzeu v Jaroměři

Přihlášení na seminář zde

Plakát zde

 

Na seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga

Dítě s dyskalkulií ve třídě - praktické metody, pomůcky

ve čtvrtek 15. listopadu od 14 - 17 hodin

Lektorka Tvořivé školy, zkušená speciální pedagožka Mgr. Šárka Sohrová

kde: ZŠ Na Ostrově, Jaroměř

Přihlášení na praktický seminář zde.

Plakát zde

 

 


Pracovní skupina Finance:

bude zpracovávat přehled finančních zdrojů pro organizace zabývající vzděláváním, ať jste v obraze:

Možnosti dalších zdrojů pro vzdělávací instiutuce:

březen 2018

Přehled dotačních možností ke stažení zde

 


Pracovní skupina Předškolní vzdělávání:

srdečně zveme všechny zástupce organizací zabývající se předškolním vzděláváním, které bude probíhat již 2. října v MŠ Lužická,  Jaroměř od 14 hodin.

 


Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj čtenářství, práci s textem, kritické myšlení.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 17. října 2018 od 14 hodin v Městském Muzeu v Jaroměři


Pracovní skupina Matematická gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj logického myšlení, aplikaci matematických dovedností v praxi, jiných předmětech.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 1. října 2018 od 14 hodin v Městském Muzeu v Jaroměři


Pracovní skupina Ohrožené dítě

je určená pro výchovné poradce, preventisty a třídní učitele. V rámci této praocní skupiny bude docházet o sdílené zkušeností mezi školami, plánování vzdělávání pro rodiče i pedagogy a bude sloužit tvorbě Manuálu pro učitele v oblasti spolupráce s dalšími podpůrnými organizacemi a odborníky. Neváhejte se přidat!

Procovní schůzka se koná 24. 9. 2018 od 14 hodin v Milíčově domě v Jaroměři - s hostem panem Bubeníkem z organizace NOMIA z.ú. Hradec Králové.

 


Pracovní skupina Spolupráce 

určená pro učitele dějepisu, zeměpisu, prvouky, biologie, přírodopisu pro tvorbu edukačních programů ve spolupráci s Jaro Jaroměř a Městským Muzeem v Jaroměři.

 


Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP na Jaroměřsku například spolupráce v pracovních skupinách, náměty na další vzdělávání rodičů i peadogoů, neváhejte nás kontaktovat na mapjaromersko@gmail.com.

Hledáme odborníky, učitelé i rodiče!

 

Stránka

  • 1