Navigace

Obsah

logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP II

MAS Mezi Úpou a Metují zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání na Jaroměřsku, na který naváže jeho pokračováním do ledna 2022. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán si stanovil realizační priority:  

  • podpora pedogogů v jejich profesním rozvoji
  • podpora vedení škol ve strategickém plánování 
  • podpora předškolního vzdělávání
  • podpora místně zakotveného učení
  • podpora kompetencí pro demokratickou kulturu
  • podpora matematické a čtenářské gramotnosti

Místní akční plán na území ORP Jaroměř - materiál projektu 2016 - 2017

 


Novinky ze světa vzdělávání pro učitele i rodiče

můžete sledovat také na Facebooku, kam Vám přinášíme zajímavé informace o seminářích, přednáškách, aktuality z oblasti vzdělávání a rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Sledujte trendy ve vzdělávání.

Novinky v projektu MAPII

Proběhla konference Učení pro život v Broumově 2019 - článek ZDE

Projekt MAP pokračuje - celý článek ZDE

Festival předškolního vzdělávání Učíme se, rosteme, žijeme s dětmi - celý článek ZDE

Učitelé na Jaroměřsku vedou žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti - celý článek ZDE

Veletrh Úspěch pro každého žáka - celý článek ZDE

Nakopni svou školu 2019 - inspirace pro MAP - celý článek ZDE

 


Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit projektu MAP II:

 

Kritické myšlení a práce s textem - čtyřdenní kurz

Lektorka: Nina Růtová – expertka na kritické myšlení, autorka mnoha výukových materiálů, jejími kurzy prošlo mnoho učitelů z celé republiky.  Metody kritického myšlení jsou použitelné ve všech předmětech a dávají základ myšlení jako takovému.

Termín: pátek a sobota 18. a 19. října 2019

pátek a sobota 29. a 30. listopadu 2019

Přihláška ZDE

 

Inspirace do hodin - předvánoční geometrie

termín: čtvrtek 28. listopadu 2019 od 14 - 16:30 hodin

lektorka: RNDr. Marií Kupčákovou, Ph.D. - matematička, vysokoškolská učitelka UHK

kde: ZŠ Na Ostrově, Jaroměř

Přihláška ZDE

 

Spolupráce školy a rodiny pro učitele a rodiče

lektorka: Dr. Lidmila Pekařová

termín:  čtvrtek 21. listopadu 2019 – pro rodiče a učitele 1. stupně -  16 – 19 hodin

čtvrtek 12. prosince 2019 - pro rodiče a učitele 2. stupně  -  16 – 19 hodin

Kde: Městské divadlo v Jaroměři

Přihláška ZDE

 

Dále nabízíme konzultaci se speciálním pedagogem, mentorem, supervizorem,  lektorem práce s dětmi s SVP či s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.

Pokud byste u Vás ve škole chtěli zorganizovat setkání žáků s autorkou a historičkou Klárou Smolíkovou a také komiksovou výstavou z kni Kláry Smolíkové, neváhejte nás kontaktovat. Odkazy na práci Kláry Smolíkové.

 

Připravujeme také podpůrnou skupinu pro pedagogy

Společné sdílení přístupů k různým situacím ve třídě, náročným žákům či rodičům se záměrem snížit stres učitelů při každodenní práci, inspirovat se a povzbudit se.

V případě zájmu se přihlaste zde.

 

 


Pracovní skupina Finance:

bude zpracovávat přehled finančních zdrojů pro organizace zabývající vzděláváním, ať jste v obraze:

Možnosti dalších zdrojů pro vzdělávací instiutuce:

Přehled aktuálních dotačních možností ke stažení zde, aktualizováno 19. 3. 2019

Přehled aktuálních dotačních možností pro vzdělávací instituce, aktualizováno 5. 4.2019

Přehled aktuálních finanční možností, aktualizováno 

 


Pracovní skupina Předškolní vzdělávání:

srdečně zveme všechny zástupce organizací zabývající se předškolním vzděláváním, které bude probíhat 8. října 2019 v MŠ Lužická,  Jaroměř od 13:30 hodin.

 


Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj čtenářství, práci s textem, kritické myšlení.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 22. listopadu 2019 od 14 hodin v KORADU Jaroměři.


Pracovní skupina Matematická gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj logického myšlení, aplikaci matematických dovedností v praxi, jiných předmětech.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 10. října 2019 od 14 hodin v KORADU Jaroměři.


Pracovní skupina Ohrožené dítě

je určená pro výchovné poradce, preventisty a třídní učitele. V rámci této pracovní skupiny bude docházet o sdílené zkušeností mezi školami, plánování vzdělávání pro rodiče i pedagogy a bude sloužit tvorbě Manuálu pro učitele v oblasti spolupráce s dalšími podpůrnými organizacemi a odborníky. Neváhejte se přidat!

Další setkání proběhne v Milíčově domě s vedoucí sociálního odboru. Adresář podpůrných organizací je hotov a přibude metodika pro záškoláctví, na ní pracujeme.

 


Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP na Jaroměřsku například spolupráce v pracovních skupinách, náměty na další vzdělávání rodičů i peadogoů, neváhejte nás kontaktovat na mapjaromersko@gmail.com.

Hledáme odborníky, učitelé i rodiče!

Uskutečněné semináře v roce 2019:

Tvorba individuální vzdělávacího plánu

termín: 11. září 2019 od 11 -  17 hodin

certifikovaný seminář na téma aktuality v IVP - zkušenosti a praxe ve společném vzdělávání

lektorka EDUPRAXE Brno: Mgr. Lenka Ondráčková

 

"Učení pro život - Co to znamená učit (se) spolu?"  

inspirativní dvoudenní konference pro učitele a vedení škol

termín: čtvrtek a pátek 19. až 20. září 2019 v konferenčním centru - Klášter Broumov

 

Hodnotové vzdělávání

30. 8. a 2. září 2019 - možnost zkusit si práci s učebnicemi My jsme svět 

 

Vyučování a hodnocení žáků ve společném vzdělávání 

termín: čtvrtek 28. února 2019 od 12 - 18 hodin

certifikovaný seminář na téma inkluze v praxi - zkušenosti a praxe ve společném vzdělávání

lektorka EDUPRAXE Brno: Mgr. Lenka Ondráčková

 

Aktivity PRO ZLEPŠENÍ VZTAHU VE TŘÍDĚ - pro třídní učitele

termín: úterý 9. dubna 2019 od 14 - 17 hodin - úvodní seminář, děhem dubna náslech v třídnické hodině a 9. května 2019 od 14 - 17 hodin - závěrečný seminář - reflexe pozorovaného

lektor: Mgr. Jakub Drbohlav - preventista a pedagog zážitkové pedagogiky

Seminář vás seznámí s metodou zážitkové pedagogiky a práce se zpětnou vazbou jako prostředkem pro práci se zdravým klimatem třídy. 

I. část semináře představuje základní teorie práce s metodou zážitkové pedagogiky. Seznámíte se, jak s touto metodou pracovat a kdy je vhodné ji používat. Získáte baterii aktivit, které lze prakticky v třídnických hodinách využívat. 

II. část probíhá v podobě náhledu na program s třídním kolektivem. Budete mít možnost navštívit ZŠ Josefov a účastnit se v roli pozorovatele programu pro třídní kolektivy. Tato část vám představí zážitkovou pedagogiku jako nástroj k diagnostice třídního kolektivu. cca 2 hodiny

III. část se bude věnovat rozboru nahlíženého programu a práci s cílenou zpětnou vazbou. Zde budeme hledat cesty, jak se společně s dětmi za prožitými aktivitami ohlížet.

 

Čtenářská dílna jinak 

termín: čtvrtek 25. dubna 2019 od 14 - 16 hodin

lektorka Mgr. Jana Stejskalová - učitelka, mentorka, lektorka, odbornice rozvoj čtenářství

kde: ZŠ Josefov, Vodárenská 370, Jaroměř - Josefov

Vést děti ke čtenářství má mnoho podob, přijďte na další setkání s lektorkou a zažijte opět čtenářskou dílnu jinak

 

Finské vzdělávání pro vedení škol

termín: pátek 26. dubna - 9:30 – 15:30 hodin a 7. června 2019 od 9:30 - 15:30 hodin

lektorka: Susanna Backman – učitelka, ředitelka několika škol v oblasti Tampere ve Finsku, odbornice na vzdělávání - téma leadership, spolupráce s rodiči, spolupráce učitelů, vzdělávání založené na fenomenech.

kde: bude upřesněno přihlášeným (Jaroměř)

 

Práce s chybou – důležité téma pro všechny učitele, základní krok k formativnímu hodnocení a sebereflexe žáků

lektorka: Mgr. Jana Stejskalová - lektorka JOB Inovace

termín: středa 29.  května 2019 od 14 - 18 hodin

kde: učebna Městského divadla v Jaroměři

 

Rodinné konference - pomocný nástroj pro školu i OSPOD a burza podpůrných organizací pro školu

pro třídní učitele, preventisty a výchovné poradce

Mgr. Gabriela Pavlíková z organizace AMALTHEA, koordinátorka rodinných konferencí

termín: pátek 17. května 2019 od 9 – 14:30 (9 - 12:30 rodinné konference a od 13 - 14:30 burza organizací)

kde: Diakonie ČCEMilíčův dům Jaroměř, Havlíčkova 14, Jaroměř

 

Efektivní komunikace aneb 4 dohody v praxi

termíny: pondělí 21. ledna, středa 30. ledna a čtvrtek 7. února od 14 - 17 hodin

místo kurzu: učebna Městského divadla v Jaroměři, Dukelských hrdinů 240

lektor akouč: David Kalivoda

 

Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga a spolupracující pedagogy s asistentem

sejdeme se opět v pondělí 28. ledna od 14 - 16 hodin

provází lektorka: Mgr. Martina Habrová, speciální pedagožka, učitelka matematiky, terapeutka, společně se můžete podívat na situace ve třídě jinak s podporou kolegů.

kde: učebna Městského divadla v Jaroměři 

 

Inspirace do hodin geometrie

termín: čtvrtek 21. února 2019 od 14 - 17 hodin

lektorka: RNDr. Marií Kupčákovou, Ph.D. - matematička, vysokoškolská učitelka UHK

kde: ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř

 

Dítě s poruchou citového pouta 

termín: úterý 26. března 2019 od 15 - 18 hodin

lektorka Mgr. Vladimíra Nahodilová a Bc. Tereza Kocurová odbornice na poruchu attachmentu, kterých ve školách přibývá, přijďte se dovědět více.

kde: ZŠ Dolany, Dolany 84 (hned u hlavní silnice)

Stránka

  • 1