Navigace

Obsah

logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP II

MAS Mezi Úpou a Metují zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání na Jaroměřsku, na který naváže jeho pokračováním do ledna 2022. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán si stanovil realizační priority:  

  • podpora pedogogů v jejich profesním rozvoji
  • podpora vedení škol ve strategickém plánování 
  • podpora předškolního vzdělávání
  • podpora místně zakotveného učení
  • podpora kompetencí pro demokratickou kluturu
  • podpora matematické a čtenářské gramotnosti

Místní akční plán na území ORP Jaroměř - materiál projektu 2016 - 2017

 


Novinky ze světa vzdělávání pro učitele i rodiče

můžete sledovat také na Facebooku, kam Vám přinášíme zajímavé informace o seminářích, přednáškách, aktuality z oblasti vzdělávání a rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Sledujte trendy ve vzdělávání.


Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit projektu MAP II

EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S ASISTENTEM PEDAGOGA

seminář pro učitele, kteří spolupracují či budou spolupracovat s asistentem pedagoga

16. května od 14 - 17 hodin

lektorka: zkušená pedagožka a ředitelka speciální školy s mnohaletou praxí ve spolupráci pedagogů a asistentů Mgr. Bronislava Havlíková

Přihlášení na seminář zde

 


Pracovní skupina Finanace:

bude zpracovávat přehled finančních zdrojů pro organizace zabývající vzděláváním, ať jste v obraze:

březen 2018

 


Pracovní skupina Předškolní vzdělávání:

srdečně zveme všechny zástupce organizací zabývající se předškolním vzděláváním, které bude probíhat již 4. dubna v MŠ Lužická,  Jaroměř od 13 hodin.

Bude představena vize setkávání, sdílení zkušeností, radostí i starostí. Možnosti podpory projektu MAP II. Jste srdečně zváni!

Dále zveme na 20. dubna od 10 - 17 hodin do Josefova - Bastion IV, kde proběhnou workshopy na téma předškolní vzdělávání - např. intuitivní pedagogika, Montessori pomůcky, spolupráce s rodiči atd. Podrobný program festivalu.

Akce je určena pedagogům a rodičům. Všichni jste srdečně zváni!


Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj čtenářství, práci s textem, kritické myšlení.

 


Pracovní skupina Matematická gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj logického myšlení, aplikaci matematických dovedností v praxi, jiných předmětech.

 


Pracovní skupina Ohrožené dítě

je určená pro výchovné poradce, preventisty a třídní učitele. V rámci této praocní skupiny bude docházet o sdílené zkušeností mezi školami, plánování vzdělávání pro rodiče i pedagogy a bude sloužit tvorbě Manuálu pro učitele v oblasti spolupráce s dalšími podpůrnými organizacemi a odborníky. Neváhejte se přidat!

 


Pracovní skupina Spolupráce 

určená pro učitele dějepisu, zeměpisu, prvouky, biologie, přírodopisu pro tvorbu edukačních programů ve spolupráci s Jaro Jaroměř a Městským Muzeem v Jaroměři.

 


Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP na Jaroměřsku například spolupráce v pracovních skupinách, náměty na další vzdělávání rodičů i peadogoů, neváhejte nás kontaktovat na mapjaromersko@gmail.com.

Hledáme odborníky, učitelé i rodiče!

 

Stránka

  • 1