Navigace

Obsah

logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP II

MAS Mezi Úpou a Metují zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání na Jaroměřsku, na který naváže jeho pokračováním do ledna 2022. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán si stanovil realizační priority:  

  • podpora pedogogů v jejich profesním rozvoji
  • podpora vedení škol ve strategickém plánování 
  • podpora předškolního vzdělávání
  • podpora místně zakotveného učení
  • podpora kompetencí pro demokratickou kulturu
  • podpora matematické a čtenářské gramotnosti

Místní akční plán na území ORP Jaroměř - materiál projektu 2016 - 2017

 


Novinky ze světa vzdělávání pro učitele i rodiče

můžete sledovat také na Facebooku, kam Vám přinášíme zajímavé informace o seminářích, přednáškách, aktuality z oblasti vzdělávání a rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Sledujte trendy ve vzdělávání.


Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit projektu MAP II:

 

BEZPEČNOST DĚTÍ VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

Kyberšikana se může týkat i Vašeho détěte

přednáška a beseda s kpt. PhDr Ondřejem Moravčíkem z Policie ČR a mladým youtuberem Jaroslavem Plachetkou, určeno pro všechny rodiče školních dětí.

v pondělí 5. listopadu 2018 od 18 hodin v PDA v Jaroměři - Josefově

Akce je určena pro širokou veřejnost. Plakát ke stažení zde.

Odkaz na událost na FB.

 

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO ASISTENTY PEDAGOGA

se uskuteční 26. listopadu od 14 hodin - 16 hodin v učebně Městského divadla v Jaroměři

průvodce setkáním vám bude: Mgr. Martina Habrová - zkušená speciální pedagožka, učitelka a terapeutka, která se podporou práce asistentl pedagoga věnuje v Praze řadu let. Cílem setkání vzájemná podpora, inspirace do práce asistentů, sdílení dobré praxe.

Přihlášení na setkání asistentů pedagoga zde

Plakát zde

 

Na seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga

Dítě s dyskalkulií ve třídě - praktické metody, pomůcky

ve čtvrtek 15. listopadu od 14 - 17 hodin

Lektorka Tvořivé školy, zkušená speciální pedagožka Mgr. Šárka Sohrová

kde: ZŠ Na Ostrově, Jaroměř

Přihlášení na praktický seminář zde.

Plakát zde

pracovní skupina podpory čtenářské gramotnosti

Čtenářská dílna ve výuce - jak na ni

v úterý 6. listopadu od 14 - 16 hodin

kde: knihovna ZŠ Vodárenská Jaroměř- Josefov

s Mgr. Janou Stejskalovou, dlouholetou učitelkou a lektorkou JOB Inovace

Workshop je určen pro všechny pedagogy i asistenti pedagoga, kteří se chtějí naučit postup čtenářské dílny, kteří si ji chtějí zažít a podporovat tak své žáky ve čtení.

Svou oblíbenou knihu si vemte s sebou!!!

Přihlášení na čtenářskou dílnu zde.

Plakát ke stažení zde.

 

Seminář pro pedagogy 

Ukázka nové verze výukového software SMART Notebook a sdílení zkušeností ohledně využívání ICT ve výuce

ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 14 - 17 hodin  

lektor: David Kalivoda AV Media

kde: ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř

Přihlášení na seminář ICT zde

 

Seminář pro pedagogy a asistenty pedagoga

Geometrie - tipy do výuky

ve čtvrtek 21. února 2019 od 14 - 17 hodin

lektorka: RNDr. Marií Kupčákovou, Ph.D. - matematička, vysokoškolská učitelka UHK

kde: ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř

Přihlášení na seminář zde

 

Připravujeme také podpůrnou skupinu pro pedagogy

Společné sdílení přístupů k různým situacím ve třídě, náročným žákům či rodičům se záměrem snížit stres učitelů při každodenní práci, inspirovat se a povzbudit se.

V případě zájmu se přihlaste zde.

 

 


Pracovní skupina Finance:

bude zpracovávat přehled finančních zdrojů pro organizace zabývající vzděláváním, ať jste v obraze:

Možnosti dalších zdrojů pro vzdělávací instiutuce:

Přehled aktuálních dotačních možností ke stažení zde, aktualizováno 8. 11.2018

 


Pracovní skupina Předškolní vzdělávání:

srdečně zveme všechny zástupce organizací zabývající se předškolním vzděláváním, které bude probíhat již 19. listopadu v MŠ Lužická,  Jaroměř od 14 hodin.

 


Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj čtenářství, práci s textem, kritické myšlení.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 22. listopadu 2018 od 14 hodin v Městském Muzeu v Jaroměři


Pracovní skupina Matematická gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj logického myšlení, aplikaci matematických dovedností v praxi, jiných předmětech.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 28. listopadu 2018 od 14 hodin v Městském Muzeu v Jaroměři


Pracovní skupina Ohrožené dítě

je určená pro výchovné poradce, preventisty a třídní učitele. V rámci této praocní skupiny bude docházet o sdílené zkušeností mezi školami, plánování vzdělávání pro rodiče i pedagogy a bude sloužit tvorbě Manuálu pro učitele v oblasti spolupráce s dalšími podpůrnými organizacemi a odborníky. Neváhejte se přidat!

Procovní schůzka se koná 24. 9. 2018 od 14 hodin v Milíčově domě v Jaroměři - s hostem panem Bubeníkem z organizace NOMIA z.ú. Hradec Králové.

Další pracovní skupiny proběhne 29. listopadu od 14 hodin v Milíčově domě, hostem bude ředitel Milíčova domu pan Josef Macháček a pan Dominik Macháček nám přijde představit zažítkový preventivní program na téma kyberšikany.

 


Pracovní skupina Spolupráce 

určená pro učitele dějepisu, zeměpisu, prvouky, biologie, přírodopisu pro tvorbu edukačních programů ve spolupráci s Jaro Jaroměř a Městským Muzeem v Jaroměři.

 


Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP na Jaroměřsku například spolupráce v pracovních skupinách, náměty na další vzdělávání rodičů i peadogoů, neváhejte nás kontaktovat na mapjaromersko@gmail.com.

Hledáme odborníky, učitelé i rodiče!

 

Stránka

  • 1