Navigace

Obsah

logo

Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP II

MAS Mezi Úpou a Metují zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání na Jaroměřsku, na který naváže jeho pokračováním do ledna 2022. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán si stanovil realizační priority:  

  • podpora pedogogů v jejich profesním rozvoji
  • podpora vedení škol ve strategickém plánování 
  • podpora předškolního vzdělávání
  • podpora místně zakotveného učení
  • podpora kompetencí pro demokratickou kulturu
  • podpora matematické a čtenářské gramotnosti

Místní akční plán na území ORP Jaroměř - materiál projektu 2016 - 2017

 


Novinky ze světa vzdělávání pro učitele i rodiče

můžete sledovat také na Facebooku, kam Vám přinášíme zajímavé informace o seminářích, přednáškách, aktuality z oblasti vzdělávání a rozhovory se zajímavými osobnostmi.

Sledujte trendy ve vzdělávání.

Novinky v projektu MAPII

Projekt MAP prokračuje - celý článek ZDE

Festival předškolního vzdělávání Učíme se, rosteme, žijeme s dětmi - celý článek ZDE

Učitelé na Jaroměřsku vedou žáky k rozvoji čtenářské gramotnosti - celý článek ZDE

Veletrh Úspěch pro každého žáka - celý článek ZDE

 


Aktuální nabídka vzdělávacích aktivit projektu MAP II:

 

Efektivní komunikace aneb 4 dohody v praxi

termíny: pondělí 21. ledna, středa 30. ledna a čtvrtek 7. února od 14 - 17 hodin

místo kurzu: učebna Městského divadla v Jaroměři, Dukelských hrdinů 240

lektor akouč: David Kalivoda

Plakát ZDE

Přihlášení ZDE

Tento třídílný kurz je inspirován knihou "4 dohody", kterou zpopularizoval Jaroslav Dušek ve svém představení, ale využíváme těchto jednoduchých principů ve svém životě? 

Kurz Vám představí i další zajímavé koncepty, 7 principů efektivních lidí amerického psychologa Stephena R. Coveyho nebo Pět jazyků lásky Garyho Chapmana. Udělejte něco pro sebe i své okolí:-). Kurz je zdarma. Občerstvení zajištěno. Plakát v příloze.  

A tady jsou 4 dohody z roku 2015 od Jaroslava Duška:-), hezký nový rok.

 

Podpůrná skupina pro asistenty pedagoga a spolupracující pedagogy s asistentem

sejdeme se opět v pondělí 28. ledna od 14 - 16 hodin

provází lektorka: Mgr. Martina Habrová, speciální pedagožka, učitelka matematiky, terapeutka, společně se můžete podívat na situace ve třídě jinak s podporou kolegů.

kde: učebna Městského divadla v Jaroměři 

Přihlášení na skupinu ZDE

Plakát k vytištění ZDE

 

Inspirace do hodin geometrie

termín: čtvrtek 21. února 2019 od 14 - 17 hodin

lektorka: RNDr. Marií Kupčákovou, Ph.D. - matematička, vysokoškolská učitelka UHK

kde: ZŠ Boženy Němcové, Jaroměř

Zveme všechny učitele, kteří chtějí oživit svou výuku novými nápady.

Přihlášení na seminář ZDE

Plakát k vytištění ZDE

 

Dítě s poruchou citového pouta

termín: úterý 5. března 2019 od 15 - 18 hodin

lektorka Mgr. Vladimíra Nahodilová a Bc. Tereza kocurová odbornice na poruchu attachmentu, kterých ve školách přibývá, přijďte se dovědět více.

kde: ZŠ Dolany, Dolany 84 (hned u hlavní silnice)

Přihlášení na seminář

Plakát zde

 

Čtenářská dílna jinak

termín: čtvrtek 25. dubna 2019 od 14 - 16 hodin

lektorka Mgr. Jana Stejskalová - učitelka, mentorka, lektorka, odbornice rozvoj čtenářství

kde: ZŠ Josefov, Vodárenská 370, Jaroměř - Josefov

Vést děti ke čtenářství má mnoho podob, přijďte na další setkání s lektorkou a zažijte opět čtenářskou dílnu jinak

Přihlášení na dílnu ZDE

Plakát k vytištění ZDE

 

Dále nabízíme konzultaci se speciálním pedagogem, mentorem, supervizorem,  lektorem práce s dětmi s SVP či s odborníky, kteří Vám mohou pomoci.

Pokud byste u Vás ve škole chtěli zorganizovat setkání žáků s autorkou a historičkou Klárou Smolíkovou a také komiksovou výstavou z kni Kláry Smolíkové, neváhejte nás kontaktovat. Odkazy na práci Kláry Smolíkové.

 

Připravujeme také podpůrnou skupinu pro pedagogy

Společné sdílení přístupů k různým situacím ve třídě, náročným žákům či rodičům se záměrem snížit stres učitelů při každodenní práci, inspirovat se a povzbudit se.

V případě zájmu se přihlaste zde.

 

 


Pracovní skupina Finance:

bude zpracovávat přehled finančních zdrojů pro organizace zabývající vzděláváním, ať jste v obraze:

Možnosti dalších zdrojů pro vzdělávací instiutuce:

Přehled aktuálních dotačních možností ke stažení zde, aktualizováno 8. 11.2018

 


Pracovní skupina Předškolní vzdělávání:

srdečně zveme všechny zástupce organizací zabývající se předškolním vzděláváním, které bude probíhat 20. února v MŠ Lužická,  Jaroměř od 14 hodin. Všichni zástupci mateřských škol a dětských skupin jsou zváni. Hostem bude Mgr. Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Plhov z Náchoda.

Semináře s Věrou Krejčovou PhD. budou probíhat:

Tvorba podnětného prostředí v MŠ

14.1. 2019 od 9 - 15:30 hodin v ZŠ Josefov, Vodárenská 370

15.1. 2019 od 9 - 15:30 hodin v učebně Městského divadla v Jaroměři

Plánování center aktivit v MŠ

1. 4. i 2. 4. 2019 od 9 - 15:30 hodin v učebně Městského divadla v Jaroměři

Hodnocení a sebehodnocení v MŠ

20. května 2019 od 9 - 15:30 v učebně Městského divadla v Jaroměři

 


Pracovní skupina Čtenářská gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj čtenářství, práci s textem, kritické myšlení.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 25. dubna 2018 od 14 hodin v ZŠ Jaroměř Josefov


Pracovní skupina Matematická gramotnost

je určená pedagogům, rodičům, kterým není lhostejný rozvoj logického myšlení, aplikaci matematických dovedností v praxi, jiných předmětech.

Srdečně zveme na pracovní skupinu, která se koná 13. února 2018 od 14 hodin v ZŠ Křišťál v Jaroměři a bude zaměřeno na sdílení pomůcek a návštěvu ZŠ Křišťál. Všichni jste zváni.


Pracovní skupina Ohrožené dítě

je určená pro výchovné poradce, preventisty a třídní učitele. V rámci této praocní skupiny bude docházet o sdílené zkušeností mezi školami, plánování vzdělávání pro rodiče i pedagogy a bude sloužit tvorbě Manuálu pro učitele v oblasti spolupráce s dalšími podpůrnými organizacemi a odborníky. Neváhejte se přidat!

Procovní schůzka se koná 24. 9. 2018 od 14 hodin v Milíčově domě v Jaroměři - s hostem panem Bubeníkem z organizace NOMIA z.ú. Hradec Králové.

Další pracovní skupiny proběhne 29. listopadu od 14 hodin v Milíčově domě, hostem bude ředitel Milíčova domu pan Josef Macháček a pan Dominik Macháček nám přijde představit zažítkový preventivní program na téma kyberšikany.

Další setkání proběhne 4. února 2019 od 14 - 16 hodin opět v Milíčově domě a tentokrát s hosty z Diamantu, z.s. organizací, která se zabývá náhradní rodinnou péčí.

 


Pracovní skupina Spolupráce 

určená pro učitele dějepisu, zeměpisu, prvouky, biologie, přírodopisu pro tvorbu edukačních programů ve spolupráci s Jaro Jaroměř a Městským Muzeem v Jaroměři.

Zveme Vás v úterý 18.12. 2018 od 14 - 15:30 v prostorách Záchranné stanice ČSOP Jaro Jaroměř na setkání edukátorů EVVO a učitelů přírodopisu a koordinátorů EVVO ve školách v ORP Jaroměř. Setkání bude zaměřeno na zlepšení spolupráce mezi edukátorem MAPII a školami na Jaroměřsku. Neváhejte se přidat. 

 


Pokud byste se rádi zapojili do projektu MAP na Jaroměřsku například spolupráce v pracovních skupinách, náměty na další vzdělávání rodičů i peadogoů, neváhejte nás kontaktovat na mapjaromersko@gmail.com.

Hledáme odborníky, učitelé i rodiče!

 

Stránka

  • 1