Navigace

Obsah

eu

 

 

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují se představuje

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 45 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko. 

 

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec a Jaroměř.

 

MAS Mezi Úpou a Metují také zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání (tzv. MAP) na Jaroměřsku.  V současnosti realizuje jeho pokračování tzv. MAPII. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti podpory pedagogů, spolupráce asistentů pedagoga a peadogogů, podporu slopupráce škol s dalšími subjekty a odborníky.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jaroměř. zde ke stažení

 

 

 


 

 

msmt

 

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA TAKÉ REALIZUJE OD 1. 2. 2022 NAVAZUJÍCÍ PROJEKT MŠMT ČR MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ TZV. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ III PRO ORP JAROMĚŘ

č.p: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021113
kraj

ČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V ROCE 2022 BYLA PODPOŘENA Z GRANTU KHK KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

mesto česká sklaiceČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V ROCE 2021 PODPOŘILO MĚSTO ČESKÁ SKALICE

05.06.2023

Zveme Vás na letní SWAP v Jaroměři

Hlásíme další akci v Jaroměři v rámci našeho projektu s názvem "Prevence dopadů aktuální krize ve společnosti na území MAS Mezi Úpou a Metují formou psychosociální pomoci a edukací výhod vzájemné pomoci mezi lidmi". Tentokrát to bude swap.

Detail Novinky

03.05.2023

6. Výzva MAS PRV

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD

Detail Novinky

10.03.2023

Harmonogram výzev IROP na období 2021-2027

Harmonogram výzev IROP na rok 2023

Detail Novinky

10.03.2023

Směrnice pro realizaci programového rámce IROP

Interní postupy

Detail Novinky

21.11.2022

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Nová zelená úsporám light - dotace až ve výši 150.000,- Kč na energeticky úsporná opatření na rodinných domech pro nízkopříjmové domácnosti.

Detail Novinky