Navigace

Obsah


Chvalkovicke divadleni

 

pochod

 

 


7. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

 OTEVŘENÝ ZÁVOD PRO CELOU RODINU 

který měl proběhnout 5. 4. 2020

!!!Bude bohužel zrušen!!!

Zaplacené startovné bude během týdne vráceno na Vaše bankovní účty

 

 


Pohadkovy les Vatak


6. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

 OTEVŘENÝ ZÁVOD PRO CELOU RODINU 

NEDĚLE 7. DUBNA 2019, RATIBOŘICE – BABIČČINO ÚDOLÍ

1. ZÁVOD BĚŽECKÉHO POHÁRU

PRIMÁTOR CUP 2019

více info zde

babicka

 

 

 


Ministerstvo zemědělství, regionální pracoviště

Celostátní sítě pro venkov Královéhradeckého kraje

a MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. Vás zvou na

„Exkurzi po vybraných projektech financovaných PRV“

která se koná ve dnech 27. – 29. září 2018

exkurze

Přihláška na exkurzi zde

 


Pohádkový les na Vysokově

2. června 

pohádkové dopoledne pro celou rodinu

pohadkac


Žernovský BAJK 2018

16. 6. 2018

závody na horských kolech pro všechny generace

bajk

 

 


43. ročník pochodu "PO STOPÁCH BOJŮ R. 1866"

23. 6. 2018

start 6-10:45 hod nádraží Starkoč - cík Koupaliště Starkoč

pochod

 


 

5. ročník BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

Neděle 8. dubna 2018

otevřený závod pro celou rodinu

Více info zde


P O Z V Á N K A 

na jednání PRACOVNÍCH SKUPIN

pro tvorbu Místní akčního plánu vzdělávání na území správního obvodu ORP Jaroměř (dále jen MAP Jaroměř) Termín: středa, 2. listopadu 2016,15:00 (předpokládaný čas trvání 2 hodiny)

Místo konání: Městský úřad Jaroměř, velká zasedací místnost 

Více info zde


 

Parní vlak

 

 


 

 

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

3. výzva MAS PRV

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
vyhlašuje 3. Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova)
celý text

ostatní | 21. 7. 2020 | Autor:

Valná hromada MAS

Programový výbor
„Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s.“
Vás srdečně zve na první Valnou hromadu v roce 2020
Penzion OLGA v České Skalici
Ve středu 17. června 2020 od 17:00 hodin celý text

ostatní | 18. 5. 2020 | Autor:

13. Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Bezpečná doprava III

MAS vyhlašuje
13. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Bezpečná doprava III“
celý text

ostatní | 30. 4. 2020 | Autor:

Mimořádná opatření

Osobní konzultace v kanceláři MAS zrušeny celý text

ostatní | 19. 3. 2020 | Autor:

7. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

Běh babiččiným údolím je bohužel z nařízení vlády ZRUŠEN!!! celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor:

Valná hromada MAS

„Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s.“
Vás srdečně zve na první Valnou hromadu v roce 2020
Penzion OLGA v České Skalici
Ve čtvrtek 26. března 2020 od 17:00 hodi celý text

ostatní | 3. 3. 2020 | Autor:

2. Výzva MAS PRV

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují

bude vyhlašovat 2. Výzvu MAS

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD celý text

ostatní | 26. 2. 2020 | Autor:

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD
PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj celý text

ostatní | 21. 12. 2019 | Autor:

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II"

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II"
Termín zahájení příjmu žádostí - 22. 11. 2019 v 9:00 hodin
Termín ukončení příjmu žádostí - 3. 1. 2020 ve 20:00 hodin celý text

ostatní | 21. 11. 2019 | Autor:

Seminář pro žadatele a příjemce Cyklodoprava mezi Úpou a Metují

Termín: pondělí, 11. listopadu 2019
Čas a místo: 10:00 hod., kancelář MAS, Třída T.G. Masaryka 119, 552 03 Česká Skalice celý text

ostatní | 1. 11. 2019 | Autor:

Seminář pro žadatele a příjemce k výzvě Sociální služby a sociální začleňování II:

Termín:
5. 11. 2019
Čas a místo: 10:00-12:00 Kancelář MAS, Třída T.G. Masaryka 119, 552 03 Česká Skalice celý text

ostatní | 24. 10. 2019 | Autor:

Zadávací řízení Projekt MASky v obraze 2019

Dne 21. 10. 2019 bylo vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení pro vzdělávání zaměstnanců MAS. Zakázka je součástí projektu „MASky v obraze 2019“, spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie a to z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955. celý text

ostatní | 23. 10. 2019 | Autor:

Výzva Sociální služby a sociální začleňování II.

Cílem výzvy je přispět k sociálnímu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Výzva se též zaměřuje na sociálně vyloučené lokality, kde budou podporovány programy prevence sociálně patologických jevů a kriminality, vč. ochrany veřejného pořádku s podporou osvěty. celý text

ostatní | 25. 9. 2019 | Autor:

Pozvánka na zasedání výběrové komise

MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ, z. s. si Vás dovoluje pozvat na
zasedání členů výběrové /hodnotící/ komise
k věcnému hodnocení
výzvy č. 972/03_16_047/CLLD_16_01_129 – Výzva MAS MUM – Prorodinná opatření III.
celý text

ostatní | 23. 9. 2019 | Autor:

9. výzvu k předkládání žádostí o podporu

„MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Cyklodoprava mezi Úpou a Metují“ celý text

ostatní | 29. 8. 2019 | Autor:

Změna ve výzvě OPŽP

Realizace sídelní zeleně I celý text

ostatní | 20. 8. 2019 | Autor:

Seminář pro žadatele a příjemce

OPŽP
Realizace sídelní zeleně I. celý text

ostatní | 6. 8. 2019 | Autor:

Konference Učení pro život MAP II

V září to v broumovském klášteře bude zářit na konferenci Učení pro život celý text

ostatní | 31. 5. 2019 | Autor:

Změna ve výzvě OPŽP - Realizace sídelní zeleně I

Změna ve výzvě OPŽP - Realizace sídelní zeleně I - datum ukončení příjmu žádosti se posouvá z 27. 6. 2019 na 27. 8. 2019, 20:00 hodin. celý text

ostatní | 29. 5. 2019 | Autor:

Seminář 1. Výzva - PRV

Pozvánka na seminář pro žadatele
1. výzva MAS Mezi Úpou a Metují – PRV
11. 6. 2019 v 15:00 hodin
celý text

ostatní | 28. 5. 2019 | Autor:

1. Výzva PRV

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova) celý text

ostatní | 24. 5. 2019 | Autor:

Avízo k připravované 1. Výzvě PRV

Avízo k připravované 1. Výzvě PRV celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor:

Avízo k připravované Výzvě č. 7 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání

Avízo k připravované Výzvě č. 7 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání

celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor:

Avízo k připravované Výzvě č. 7 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání

Avízo k připravované Výzvě č. 7 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávánícelý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor:

Pohádkový les na Vysokově

25. ročník pohádkového lesa na Vysokově celý text

ostatní | 15. 5. 2019 | Autor:

Konkurs na obsazení volného místa

KONKURS
Rada města Červený Kostelec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Mateřská škola Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod
s nástupem od 01.08.2019 nebo dle dohody.
celý text

ostatní | 12. 5. 2019 | Autor:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
k Výzvě č. 972/03_16_047/CLLD_16_01_129
Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s., k předkládání žádostí o podporu (OPZ) –
Prorodinná opatření III. celý text

ostatní | 4. 5. 2019 | Autor:

Výzva Prorodinná opatření III.

MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlašuje dne 24. 4. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Mezi Úpou a Metují –
Prorodinná opatření III. celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE „Kulturní dědictví“

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
k 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
názvem: Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví celý text

ostatní | 21. 3. 2019 | Autor:

6. Výzva „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví“

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

„SCLLD pro území MAS MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014 – 2020“

vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 55

„Kulturní dědictví“

celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední