Obsah

szp

 

Místní akční skupina Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem SP SZP schváleným
Ministerstvem zemědělství (ŘO SP SZP).

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027.

 

Termín vyhlášení výzvy: 10.04.2024

Termín příjmu žádostí od: 26.04.2024

Termín příjmu žádostí do: 12.05.2024

Termín finálního podání na RO SZIF: 24.06.2024

 

Seznam vybraných žádostí Typ: PDF dokument, Velikost: 141.81 kB

 

Výzva ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 135.15 kB

Schválení výzvy ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 316.83 kB

RO SZIF Hradec Králové - Státní zemědělský intervenční fond

 

Programový rámec ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 74.37 kB

Způsob výběru projektů na MAS ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 90.98 kB

 

FICHE:

Podnikání malých a středních podniků Typ: PDF dokument, Velikost: 105.87 kB

  • Podpora zahrnuje podnikání malých a středních podniků a zahrnuje výdaje, které se týkají zemědělského, lesnického i nezemědělského podnikání, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, a je určena zejména na investice do staveb, strojů, technologií a vybavení pro založení a rozvoj podnikatelských činností.

 

Základní služby a obnova obcí Typ: PDF dokument, Velikost: 100.12 kB

  • Podporovány budou výdaje na vybudování, zlepšování nebo rozšiřování drobné infrastruktury na venkově.

 

Neproduktivní infrastruktura v krajině Typ: PDF dokument, Velikost: 102.42 kB

  • Podpora zahrnuje výdaje, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním cest či stezek. Kromě rekonstrukce a výstavby cest/stezek a jejich značení bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení, dále také aktivity zaměřené na posílení rekreační funkce jako odpočinková místa. Podpora může být poskytnuta i na související mobiliář. Cesty/stezky musí být realizovány mimo zastavěné území obce. V rámci této Fiche nelze podpořit cyklostezky. Podpora může zahrnout také opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území či protierozní opatření.

 

 

Seminář pro žadatele 18. 4. 2024 ve 13:00 v kanceláří MAS

Pozvánka na seminář ke stažení zde Typ: DOCX dokument, Velikost: 67.68 kB

 

Pravidla pro konečné žadatele ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 1.44 MB

Prezentace webinář k pravidlům a k postupu přípravy programového rámce ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 3.02 MB

Prezentace Programové rámce SP SZP SZIF ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 1.26 MB

Prezentace strategický plán společné zemědělské politiky 2023-2027 ke stažení zde Typ: PDF dokument, Velikost: 641.98 kB

Vzor Smlouva o partnerství Typ: DOCX dokument, Velikost: 48.92 kB

 

Videonávody