Navigace

Obsah

eu

 

 

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují se představuje

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 38 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko. 

 

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec a Jaroměř.

 

MAS Mezi Úpou a Metují také zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání (tzv. MAP) na Jaroměřsku.  V současnosti realizuje jeho pokračování tzv. MAPII. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti podpory pedagogů, spolupráce asistentů pedagoga a peadogogů, podporu slopupráce škol s dalšími subjekty a odborníky.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jaroměř. zde ke stažení

msmt

kraj

21.12.2019

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

Harmonogram výzev pro IROP - CLLD PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

Detail Novinky

21.11.2019

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II"

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II" Termín zahájení příjmu žádostí - 22. 11. 2019 v 9:00 hodin Termín ukončení příjmu žádostí - 3. 1. 2020 ve 20:00 hodin

Detail Novinky

01.11.2019

Seminář pro žadatele a příjemce Cyklodoprava mezi Úpou a Metují

Termín: pondělí, 11. listopadu 2019 Čas a místo: 10:00 hod., kancelář MAS, Třída T.G. Masaryka 119, 552 03 Česká Skalice

Detail Novinky

24.10.2019

Seminář pro žadatele a příjemce k výzvě Sociální služby a sociální začleňování II:

Termín: 5. 11. 2019 Čas a místo: 10:00-12:00 Kancelář MAS, Třída T.G. Masaryka 119, 552 03 Česká Skalice

Detail Novinky

23.10.2019

Zadávací řízení Projekt MASky v obraze 2019

Dne 21. 10. 2019 bylo vyhlášeno zjednodušené podlimitní řízení pro vzdělávání zaměstnanců MAS. Zakázka je součástí projektu „MASky v obraze 2019“, spolufinancovaného z finančních prostředků Evropské unie a to z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955.

Detail Novinky