Navigace

Obsah

eu

 

 

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují se představuje

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 38 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko. 

 

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec a Jaroměř.

 

MAS Mezi Úpou a Metují také zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání (tzv. MAP) na Jaroměřsku.  V současnosti realizuje jeho pokračování tzv. MAPII. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti podpory pedagogů, spolupráce asistentů pedagoga a peadogogů, podporu slopupráce škol s dalšími subjekty a odborníky.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jaroměř. zde ke stažení

msmt

kraj

07.01.2019

Změna 5.výzvy MAS Mezi Úpou a Metují - IROP- Bezpečná doprava

Změna 5.výzvy MAS Mezi Úpou a Metují - IROP- Bezpečná doprava

Detail Novinky

07.12.2018

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

„5. výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava.“

Detail Novinky

07.12.2018

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

„4. výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání.“

Detail Novinky

30.11.2018

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava.

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje na období 2014-2020 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava.

Detail Novinky

28.11.2018

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání “

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 oznamuje vyhlášení 4. výzvy s názvem „Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání “ VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

Detail Novinky