Navigace

Obsah

eu

 

 

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují se představuje

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 38 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko. 

 

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec a Jaroměř.

 

MAS Mezi Úpou a Metují také zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání (tzv. MAP) na Jaroměřsku.  V současnosti realizuje jeho pokračování tzv. MAPII. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti podpory pedagogů, spolupráce asistentů pedagoga a peadogogů, podporu slopupráce škol s dalšími subjekty a odborníky.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jaroměř. zde ke stažení

msmt

kraj

21.03.2019

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE „Kulturní dědictví“

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE k 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu názvem: Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví

Detail Novinky

20.03.2019

6. Výzva „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví“

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví“ VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 55 „Kulturní dědictví“

Detail Novinky

18.03.2019

Avízo k připravované Výzvě č. 6 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP

Avízo k připravované Výzvě č. 6 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví

Detail Novinky

15.03.2019

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - OPŽP - Realizace sídelní zeleně I"

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje na období 2014-2020 vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí s názvem: „Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - OPŽP - Realizace sídelní zeleně I"

Detail Novinky

28.02.2019

6. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

6. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM  OTEVŘENÝ ZÁVOD PRO CELOU RODINU  NEDĚLE 7. DUBNA 2019, RATIBOŘICE – BABIČČINO ÚDOLÍ

Detail Novinky