Navigace

Obsah

eu

 

 

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují se představuje

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 38 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko. 

 

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec a Jaroměř.

 

MAS Mezi Úpou a Metují také zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání (tzv. MAP) na Jaroměřsku.  V současnosti realizuje jeho pokračování tzv. MAPII. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti podpory pedagogů, spolupráce asistentů pedagoga a peadogogů, podporu slopupráce škol s dalšími subjekty a odborníky.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jaroměř. zde ke stažení

msmt

kraj

25.09.2019

Výzva Sociální služby a sociální začleňování II.

Cílem výzvy je přispět k sociálnímu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Výzva se též zaměřuje na sociálně vyloučené lokality, kde budou podporovány programy prevence sociálně patologických jevů a kriminality, vč. ochrany veřejného pořádku s podporou osvěty.

Detail Novinky

23.09.2019

Pozvánka na zasedání výběrové komise

MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ, z. s. si Vás dovoluje pozvat na zasedání členů výběrové /hodnotící/ komise k věcnému hodnocení výzvy č. 972/03_16_047/CLLD_16_01_129 – Výzva MAS MUM – Prorodinná opatření III.

Detail Novinky

29.08.2019

9. výzvu k předkládání žádostí o podporu

„MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Cyklodoprava mezi Úpou a Metují“

Detail Novinky

20.08.2019

Změna ve výzvě OPŽP

Realizace sídelní zeleně I

Detail Novinky

06.08.2019

Seminář pro žadatele a příjemce

OPŽP Realizace sídelní zeleně I.

Detail Novinky