Navigace

Obsah

eu

 

 

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují se představuje

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 38 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko. 

 

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec a Jaroměř.

 

MAS Mezi Úpou a Metují také zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání (tzv. MAP) na Jaroměřsku.  V současnosti realizuje jeho pokračování tzv. MAPII. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti podpory pedagogů, spolupráce asistentů pedagoga a peadogogů, podporu slopupráce škol s dalšími subjekty a odborníky.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jaroměř. zde ke stažení

msmt

kraj

31.05.2019

Konference Učení pro život MAP II

V září to v broumovském klášteře bude zářit na konferenci Učení pro život

Detail Novinky

29.05.2019

Změna ve výzvě OPŽP - Realizace sídelní zeleně I

Změna ve výzvě OPŽP - Realizace sídelní zeleně I - datum ukončení příjmu žádosti se posouvá z 27. 6. 2019 na 27. 8. 2019, 20:00 hodin.

Detail Novinky

28.05.2019

Seminář 1. Výzva - PRV

Pozvánka na seminář pro žadatele 1. výzva MAS Mezi Úpou a Metují – PRV 11. 6. 2019 v 15:00 hodin

Detail Novinky

24.05.2019

1. Výzva PRV

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)

Detail Novinky

21.05.2019

Avízo k připravované 1. Výzvě PRV

Avízo k připravované 1. Výzvě PRV

Detail Novinky