Navigace

Obsah

eu

 

 

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují se představuje

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 38 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko. 

 

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec a Jaroměř.

 

MAS Mezi Úpou a Metují také zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání (tzv. MAP) na Jaroměřsku. A zažádala o pokračování tzv. MAPII. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jaroměř. zde ke stažení

msmt

kraj

29.10.2018

změny ve výzvě Sociální služby a sociální začleňování

Změna data ukončení příjmu žádostí o podporu z 5. 11. 2018, 12:00 hodin na 23. 11. 2018, 12:00 hodin.

Detail Novinky

15.08.2018

Pozvánka na zasedání výběrové komise

MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ, z. s. si Vás dovoluje pozvat na ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÁ KOMISE K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PODANÝCH VE VÝZVĚ Výzva č. 109/06_16_072/CLLD_16_01_129 Název výzvy: Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Podpora sociálního začleňování Název projektu CZ: Komunitní centrum Vysokov Termín: 28. 8. 2018 Čas a místo: 13:00 Kancelář MAS, Třída T.G. Masaryka 119, 552 03 Česká Skalice

Detail Novinky

09.08.2018

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

k 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava.“

Detail Novinky

09.08.2018

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

názvem Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání “VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

Detail Novinky

06.08.2018

Vyhlášená 2. výzva na PRORODINNÁ OPATŘENÍ

MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlásila dne 6. 8. 2018 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Mezi Úpou a Metují – Prorodinná opatření II.

Detail Novinky