Navigace

Obsah

eu

 

 

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují se představuje

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 45 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko. 

 

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec a Jaroměř.

 

MAS Mezi Úpou a Metují také zrealizovala dvouletý projekt Místní akční plán vzdělávání (tzv. MAP) na Jaroměřsku.  V současnosti realizuje jeho pokračování tzv. MAPII. Tento projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti podpory pedagogů, spolupráce asistentů pedagoga a peadogogů, podporu slopupráce škol s dalšími subjekty a odborníky.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jaroměř. zde ke stažení

 

 

 


Chcete ovlivnit budoucnost regionu, kde žijete?

Začněte vyplněním krátkého dotazníku, kde zjištujeme potřeby

našeho regionu 

Dotazník ZDE


 

msmt

kraj

ČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V ROCE 2020 BYLA PODPOŘENA Z GRANTU KHK KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

mesto česká sklaiceČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V ROCE 2020 PODPOŘILO MĚSTO ČESKÁ SKALICE

16.09.2021

Strategie MAS na období 2021 - 2027 schválena

S radostí oznamujeme, že nová Strategie CLLD Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s. - na období 2021 - 2027 byla 15. září 2021 schválena Ministerstvem pro místní rozvoj.

Detail Novinky

01.06.2021

Valná hromada MAS

Programový výbor „Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s.“ Vás srdečně zve na první Valnou hromadu v roce 2020 Penzion OLGA v České Skalici Ve středu 17. června 2020 od 17:00 hodin

Detail Novinky

07.05.2021

7. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

7. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM  OTEVŘENÝ ZÁVOD PRO CELOU RODINU  NEDĚLE 20. ČERVNA 2021, RATIBOŘICE – BABIČČINO ÚDOLÍ 1. ZÁVOD BĚŽECKÉHO POHÁRU PRIMÁTOR CUP 2021

Detail Novinky

07.05.2021

Po stopách bojů z roku 1866

Tělovýchovná jednota Sokol STARKOČ – oddíl turistiky Vás srdečně zve na 46. ročník dálkového pochodu Po stopách bojů z roku 1866 sobota 19. června 2021

Detail Novinky

08.04.2021

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání V“

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání V“

Detail Novinky