Navigace

Obsah

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují se představuje

 

Vznikla na podzim roku 2005 v současné době má 38 členů. Rozkládá se na území třicetipěti obcí, které jsou členy svazků obcí, a to Svazku obcí Úpa, Svazku obcí Metuje a Svazku obcí 1866 a DSO Jaroměřsko. 

Jedná se o venkovský mikroregion, jehož území se nachází v blízkosti hranic s Polskem a je obklopeno třemi významnými městy - Náchodem, Novým Městem nad Metují a Jaroměří. Součástí mikroregionu jsou tři města, na pomyslném středu Česká Skalice a na severovýchodní hranici pak Červený Kostelec a Jaroměř.

Malebné území mikroregionu je přímo ideálním místem k rekreaci a odpočinku. Turisté zde vyhledávají především celostátně známé lokality v čele s vodní nádrží Rozkoš a nejznámějším turistickým místem východních Čech, Babiččiným údolím. Z území mikroregionu jsou snadno dostupné Krkonoše i Orlické a Jestřebí hory, což každoročně přiláká velké množství příznivců zimní i letní turistiky a lyžování. Povodí řeky Úpy je v době sjízdnosti hojně navštěvováno vodáky. Na tomto území se nacházejí také mnohé přírodní a krajinářské zajímavosti, např. přírodní rezervace Dubno a ptačí rezervace u přehrady Rozkoš.

MAS propaguje myšlenku LEADER v regionu, snaží se iniciovat subjekty ke spolupráci a partnerství na konkrétních projektech. Pracuje na rozvojové strategii, která je zaměřena na Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech.

 

Podmínky pro členství v MAS Mezi Úpou a Metují

  1. Členem organizace se může stát bezúhonný občan daného území po dovršení 18 let, fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v daném území nebo má v tomto území působnost.
  2. Řádné členství vzniká na základě schválení přihlášky programovým výborem sdružení a zaplacením členského příspěvku na jeden rok. Odmítnutí členství musí být do 60 dnů od podání přihlášky zájemci písemně odůvodněno.
  3. Právnickou osobu zastupuje osoba, která je buď statutární zástupce, nebo osoba, která je pověřena jednat jménem právnické osoby. Toto pověření může být vystaveno na dobu neurčitou, nebo pro jednotlivé události (v tom případě musí být před zahájením předána předsedovi). Pověření je součástí přihlášky do sdružení.
  4. Každý zúčastněný individuální člen a zástupce právnické osoby má na valné hromadě 1 hlas.
  5. Členství téže osoby ve více orgánech sdružení je nepřípustné.

 

Přihláška do MAS 

 

ČINNOST MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY MEZI ÚPOU A METUJÍ V ROCE 2018 BYLA PODPOŘENA Z GRANTU KHK

KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE

 

Královéhradecký kraj