Navigace

Obsah

Výzvy MAS

Žadatelé z území mezi Úpou a Metují mohou podávat žádosti o dotaci v rámci tří operačních programů (PRV, IROP, OZP). MAS předloží na svých webových stránkách výzvy k podávání žádostí o dotace. Ve výzvě bude stanoveno, jaké oblasti podpory se výzva týká a zároveň jaká kritéria musí žadatel o dotaci splnit. Projekt musí být realizován na území MAS a musí přispívat potřebám regionu, které popisuje Strategie. 

 

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITKA

sPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

 

Výzvy v programovém rámci IROP - Integrovaný regionální operační program

irop

 

Výzvy v programovém rámci OPZ - Operační program Zaměstnanost

zam

 

 

Výzvy v programovém rámci PRV - Program rozvoje venkova

prv

Výzvy v programovém rámci OPŽP - Operační program životní prostředí

opzp