Navigace

ObsahBalony nad rozkoší

 


pivni slavnosti

pivni slavnosti

pohadkovy les

 


 

Nová zelená úsporám

 

 


 

 

Pohadkovy les

 

 

 


 

stromyVýstavby stromů v krajině

kotlíková dotace

 

 

 

 

 

 

 

Zprávy

první
ze 3
poslední

Pozvánka na zasedání výběrové komise

MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ, z. s. si Vás dovoluje pozvat na
zasedání členů výběrové /hodnotící/ komise
k věcnému hodnocení
výzvy č. 972/03_16_047/CLLD_16_01_129 – Výzva MAS MUM – Prorodinná opatření III.
celý text

ostatní | 23. 9. 2019 | Autor:

9. výzvu k předkládání žádostí o podporu

„MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Cyklodoprava mezi Úpou a Metují“ celý text

ostatní | 29. 8. 2019 | Autor:

Změna ve výzvě OPŽP

Realizace sídelní zeleně I celý text

ostatní | 20. 8. 2019 | Autor:

Seminář pro žadatele a příjemce

OPŽP
Realizace sídelní zeleně I. celý text

ostatní | 6. 8. 2019 | Autor:

Konference Učení pro život MAP II

V září to v broumovském klášteře bude zářit na konferenci Učení pro život celý text

ostatní | 31. 5. 2019 | Autor:

Změna ve výzvě OPŽP - Realizace sídelní zeleně I

Změna ve výzvě OPŽP - Realizace sídelní zeleně I - datum ukončení příjmu žádosti se posouvá z 27. 6. 2019 na 27. 8. 2019, 20:00 hodin. celý text

ostatní | 29. 5. 2019 | Autor:

Seminář 1. Výzva - PRV

Pozvánka na seminář pro žadatele
1. výzva MAS Mezi Úpou a Metují – PRV
11. 6. 2019 v 15:00 hodin
celý text

ostatní | 28. 5. 2019 | Autor:

1. Výzva PRV

Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují
vyhlašuje Výzvu MAS
v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství
(ŘO Programu rozvoje venkova) celý text

ostatní | 24. 5. 2019 | Autor:

Avízo k připravované 1. Výzvě PRV

Avízo k připravované 1. Výzvě PRV celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor:

Avízo k připravované Výzvě č. 7 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání

Avízo k připravované Výzvě č. 7 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání

celý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor:

Avízo k připravované Výzvě č. 7 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání

Avízo k připravované Výzvě č. 7 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávánícelý text

ostatní | 21. 5. 2019 | Autor:

Pohádkový les na Vysokově

25. ročník pohádkového lesa na Vysokově celý text

ostatní | 15. 5. 2019 | Autor:

Konkurs na obsazení volného místa

KONKURS
Rada města Červený Kostelec vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
Mateřská škola Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod
s nástupem od 01.08.2019 nebo dle dohody.
celý text

ostatní | 12. 5. 2019 | Autor:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
k Výzvě č. 972/03_16_047/CLLD_16_01_129
Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s., k předkládání žádostí o podporu (OPZ) –
Prorodinná opatření III. celý text

ostatní | 4. 5. 2019 | Autor:

Výzva Prorodinná opatření III.

MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlašuje dne 24. 4. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Mezi Úpou a Metují –
Prorodinná opatření III. celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE „Kulturní dědictví“

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
k 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
názvem: Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví celý text

ostatní | 21. 3. 2019 | Autor:

6. Výzva „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví“

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

„SCLLD pro území MAS MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014 – 2020“

vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví“
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 55

„Kulturní dědictví“

celý text

ostatní | 20. 3. 2019 | Autor:

Avízo k připravované Výzvě č. 6 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP

Avízo
k připravované Výzvě č. 6 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví celý text

ostatní | 18. 3. 2019 | Autor:

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - OPŽP - Realizace sídelní zeleně I"

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje na období 2014-2020
vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí s názvem:
„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - OPŽP - Realizace sídelní zeleně I" celý text

ostatní | 15. 3. 2019 | Autor:

6. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

6. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM
 OTEVŘENÝ ZÁVOD PRO CELOU RODINU 

NEDĚLE 7. DUBNA 2019, RATIBOŘICE – BABIČČINO ÚDOLÍ celý text

ostatní | 28. 2. 2019 | Autor:

Změna 5.výzvy MAS Mezi Úpou a Metují - IROP- Bezpečná doprava

Změna 5.výzvy MAS Mezi Úpou a Metují - IROP- Bezpečná doprava

celý text

ostatní | 7. 1. 2019 | Autor:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

„5. výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava.“ celý text

ostatní | 7. 12. 2018 | Autor:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

„4. výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání.“ celý text

ostatní | 7. 12. 2018 | Autor:

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava.

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje na období 2014-2020

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava. celý text

ostatní | 30. 11. 2018 | Autor:

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání “

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 oznamuje vyhlášení 4. výzvy s názvem

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání “
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

celý text

ostatní | 28. 11. 2018 | Autor:

Změna Výzvy „ Sociální služby a sociální začleňování I.“

došlo ke změně výzvy - datum ukončení příjmů žádostí z 23. 11. 2018 na 30.11.2018 ve 12:00 hodin. celý text

ostatní | 21. 11. 2018 | Autor:

změny ve výzvě Sociální služby a sociální začleňování

Změna data ukončení příjmu žádostí o
podporu z 5. 11. 2018, 12:00 hodin na
23. 11. 2018, 12:00 hodin. celý text

ostatní | 29. 10. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasedání výběrové komise

MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ, z. s.
si Vás dovoluje pozvat na ZASEDÁNÍ VÝBĚROVÁ KOMISE
K HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PODANÝCH VE VÝZVĚ
Výzva č. 109/06_16_072/CLLD_16_01_129
Název výzvy: Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Podpora sociálního začleňování
Název projektu CZ: Komunitní centrum Vysokov
Termín: 28. 8. 2018
Čas a místo: 13:00 Kancelář MAS, Třída T.G. Masaryka 119,

552 03 Česká Skalice celý text

ostatní | 15. 8. 2018 | Autor:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

k 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava.“ celý text

ostatní | 9. 8. 2018 | Autor:

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

názvem Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání “VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“ celý text

ostatní | 9. 8. 2018 | Autor:
první
ze 3
poslední