Navigace

Obsah

Výzva Sociální služby a sociální začleňování II.

Typ: ostatní
Cílem výzvy je přispět k sociálnímu začlenění co nejvyššího počtu ohrožených osob na území MAS prostřednictvím sociálních služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou a podporou komunitní sociální práce. Výzva se též zaměřuje na sociálně vyloučené lokality, kde budou podporovány programy prevence sociálně patologických jevů a kriminality, vč. ochrany veřejného pořádku s podporou osvěty.

MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. vyhlašuje dne 24. 9. 2019 výzvu na příjem projektových žádostí v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem MAS Mezi Úpou a Metují –

Sociální služby a sociální začleňování II.

Více info zde

 


Vytvořeno: 25. 9. 2019
Poslední aktualizace: 25. 9. 2019 15:41
Autor: