Navigace

Obsah

 

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje na období 2014-2020

vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí s názvem

Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - OPŽP - Realizace sídelní zeleně II"
Termín zahájení příjmu žádostí - 22. 11. 2019 v 9:00 hodin
Termín ukončení příjmu žádostí - 3. 1. 2020 ve 20:00 hodin

 

Finanční alokace výzvy (CZV) MAS: 10 000 000,- Kč

Maximální celková dotace z prostředků EU: 6 000 000,- Kč

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 2 500 000,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje na období 2014-2020

vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu z OP Životní prostředí s názvem


„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují - OPŽP - Realizace sídelní zeleně I"


 
Termín zahájení příjmu žádostí - 15. 3. 2019 ve 20:00 hodin
Termín ukončení příjmu žádostí - 30. 9. 2019 ve 20:00 hodin
 
Finanční alokace výzvy (CZV) MAS: 10 000 000,- Kč

Maximální celková dotace z prostředků EU: 6 000 000,- Kč

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000,- Kč

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 2 500 000,- Kč