Navigace

Obsah

irop

Programový rámec IROP

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající se vyhlášených výzev MAS a ŘO IROP, prostřednictvím kterých budou vybírány k podpoře předložené žádosti, které budou naplňovat Strategii komunitně vedeného místního rozvoje:

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 vyhlašuje

14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání V“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014 – 2020“ vyhlašuje

13. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Bezpečná doprava III“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 vyhlašuje

12. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání IV“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.

 vyhlašuje 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují - IROP -

Technika IZS na území MAS MUM “

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 69 „INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

 

 

 

 

 

 

 


Harmonogram výzev pro IROP - CLLD

PO 4 - Komunitně vedený místní rozvoj

Ke stažení zde

 


 

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014 – 2020“

vyhlašuje 10. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují - IROP -

Cyklodoprava mezi Úpou a Metují II“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53

"Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

„SCLLD pro území MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014 – 2020“

vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují - IROP -

Cyklodoprava mezi Úpou a Metují“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 


 

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území Mezi Úpou a Metují, z.s. na období 2014 – 2020“

vyhlašuje 8. výzvu

k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Podpora sociálního začleňování“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 62 „Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 


 

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 oznamuje vyhlášení

7. výzvy s názvem

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání “

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68

„Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Avízo k připravované Výzvě č. 7 MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání

Více info zde

 


 

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

„SCLLD pro území MAS MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014 – 2020“

vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Revitalizace kulturního dědictví“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 55

„Kulturní dědictví“

 

 

 

 

 

 


 

Avízo k připravované Výzvě č. 6 MAS Mezi Úpou a Metují

– IROP –

Revitalizace kulturního dědictví

Výzva se bude týkat těchto památek:

- památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO

- památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví

- národních kulturních památek k 1. 1. 2014 - památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014

Typy projektů: - zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků - odstraňování přístupových bariér - zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení - restaurování památek a mobiliářů

Více info zde

 


 

 

MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedenéhomístního rozvoje na období 2014-2020

vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava.

“VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 oznamuje vyhlášení 4. výzvy s názvem

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání “

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 oznamuje vyhlášení 3. výzvy

s názvem

„MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Bezpečná doprava.“

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 53 „Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MAS Mezi Úpou a Metují, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 oznamuje vyhlášení 2. výzvy

s názvem

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání “

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MAS mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádoszí o podporu z integrovaného regionálního operačního programu s názvem: 

„Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Podpora sociálního začleňování“

 

 

 • SEMINÁŘ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

k 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem „Výzva MAS Mezi Úpou a Metují – IROP – MAS Mezi Úpou a Metují - Podpora sociálního začleňování“

 

 • SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

  více info zde
 • OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

  více info zde
 • PŘÍLOHA Č. 3   1. VÝZVY „MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ – IROP – KOMUNITNÍ CENTRA“

  více info zde
 • PŘÍLOHA Č.2   1. VÝZVY Kritéria věcného hodnocenÍ

  více info zde
 • PŘÍLOHA Č.1   1. VÝZVY Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti

  více info zde
 • Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
 • Kontrolní list pro věcné hodnocení
 • Zápis z jednání programového výboru
 • Zápis z programového výboru - Komunitní centrum Vysokov